top of page
Medlemskap

Medlemskap i Stockholms hängflygklubb ger dig möjlighet att delta i klubbens verksamhet i Barkarby och i Sala. Som medlem har du även möjlighet att delta på våra resor och läger samt hyra utrustning av klubben och förvara din utrustning i vår hangar på Barkarby eller container i Sala till en mindre kostnad.

Medlem

Skall tecknas av dig som är aktiv i klubben och deltar i klubbens verksamhet i Sala eller Barkarby.

Medlemskapet gäller under ett kalenderår d.v.s. från 1 januari till och med 31 december.

600 kr/år

Vingförvaring

Behöver du någonstans att förvara din utrustning har du som medlem möjlighet att hyra plats i klubbens hangar i Barkarby eller container i Sala.

Avgiften gäller under ett kalenderår d.v.s. från 1 januari till och med 31 december.

200 kr/år

Det går även bra att betala in på bankgiro 5758-3049. Inkludera fullständingt namn och beskrvining på vad betalningen avser i meddelandefältet när du betalar!

Licensförnyelse

Hängflyglicens gäller kalenderårsvis. För att förnya hängflyglicensen erfordras att den sökande är medlem i hängflygklubb ansluten till Svenska Hängflygförbundet.

Information om hur man går till väga för att förnya licensen finns på förbundets hemsida.

Krav för förnyelse av elevlicens

Elevlicens kan förnyas vid nytt kalenderår om 10 flygningar genomförts under det gångna året, loggbok kan uppvisas samt att den sökande bedöms lämplig för hängflygning. Om föraren inte uppfyller kravet på antalet flygningar vid årets slut kan elevlicens-hängflyg åter erhållas efter det att kompletterande antal flygningar genomförts inför instruktör.

Krav för förnyelse av pilotlicens

Pilotlicens kan förnyas vid nytt kalenderår om föraren erhållit minst 5 flygtimmar och genomfört minst 10 flygningar under det gågna kalenderåret samt bedöms lämplig. Om flygtidskravet inte är uppfyllt får licensen förnyas om föraren genomfört minst 50 flygningar under året. Innehavare av pilotlicens-hängflyg med hängflygtid om minst 80 hängflygtimmar får vartannat år förnya licensen utan krav på flygning. Om kraven för förnyelse inte är uppfyllda kan förnyelse ske efter det att uppflygning genomförts inför instruktör. Om kraven för elevlicens-hängflyg är uppfyllda kan denna licens istället erhållas på begäran.

Saknar du licens sedan tidigare?

Din instruktör ska gå igenom hur du går vidare för att fortsätta flyga, inklusive administrationen för att få ut licensen. Den krävs för fortsatt flygning. Har du frågor om detta så kontakta i första hand din instruktör.

Mer information för dig som är ny sporten hittar du på förbundets hemsida.

bottom of page