top of page
20200612_071402_edited.jpg
 • Writer's pictureJoel Ponce De Leon

Updated: May 17, 2023

Här kommer lite information som är bra att känna till för dig som deltar på årets stora flygläger i Sala!

Under kristihimmelfärdshelgen 18:e - 21:a Maj 2023 anordnar Stockholms Hängflygklubbs tradionsenligt flygläger på Salanda flygfält. Detta läger är till för alla hängflygare oavsett nivå.


Då lägret är tidigt på säsongen är det många som är lite ringrostiga både när det kommer till själva flygningen och rutinerna på fältet. Det är viktigt att alla är medvetna om rutinerna och hjälper till där det behövs, t.ex. som startledare, linutdragare, eller vinschförare.


Registrering


Vi använder Whatsapp som huvudsaklig informationskanal under lägret för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå ut med viktig information till alla deltagare.


Installera appen i telefonen och gå med i gruppen Kristiflygare 2023.

Skicka ett meddelande i gruppen när du kommer och lämnar!


Betalning


Lägeravgiften är 300 kr oavsett hur många dagar man deltar. Betalning av lägeravgift sker vid ankomst. Frukost och middag kan beställas senast kl. 18.00 dagen innan. Priset för frukost är 60 kr och middag 120 kr. Avgiften för ett vinschdrag är 50 kr.


Lägeravgift: 300 kr

Frukost: 60 kr

Middag: 120 kr

Bogsering: 50 kr / drag

Swish: 123 423 57 92


Fältguide

 • Flygradio krav för all aktivitet på Salanda!

 • Startledare ansvarar för flygradio. Frekvens 123.35 Mhz.

 • Varje start meddelas på flygradio (och även när linan är på marken).

 • Fältet skall alltid vara fritt från hinder (t.ex. fordon, vingar, människor, hundar, linor)

 • Vingar ställs upp utanför banmarkering.

 • Endast pilot ikrokad redo för start står innanför banmarkering efter linan dragits fram.

 • Linan dras ut längs kanten på fältet. Var uppmärksam på banmarkeringen!

 • Vinschförare ansvarar för att notera vinschdrag i bogserjournalen.

 • Nybörjare flyger i lugna förhållanden morgon och kväll.

 • Elever flyger platsbundet!

Luftrum

 • Luftrummet väster och norr om Sala är fritt.

 • Ca 5 km söderut börjar Västerås TMA.


Sala Poängplockarcup (PPC)

För att delta:

 1. Skapa konto på flightlog.org

 2. Anmäl dig genom att skicka mail till Staffan Rolfsson med ditt flightlog userid.

 3. Använd mobilapp med GPS tracklog (flyskyhy eller volandoo)

 4. Registrera dina flyg i flightlog och bifoga tracklog.

Livetracking med Volandoo


Vi kommer använda Volandoo för att tracka piloter som flyger under Kristiflygare.

Installera Volandoo appen på din telefon.


Registrera dig på gruppen Kristiflygare 2023

Klicka på länken nedan för att se vilka som flyger


Väder


42 views0 comments
 • Writer's pictureJoel Ponce De Leon

Updated: Dec 19, 2021

Det finns många användbara web- och mobilappar. Alla har vi våra favoriter. I den här artikeln har jag samlat några av mina favoriter. Artikeln riktar sig mer mot nyare flygare som kanske precis börjat flyga självständigt, men ännu inte har kläm på alla fantastiska hjälpmedel som finns där ute.


Yr.no

Jag använder i första hand YR för att få en indikation på vädret närmsta dagarna. Framförallt är det vindriktining, styrka och allmänt väderläge (dvs regn, molnighet, temperatur, etc).

Prognosen visar upp till 10 dagar framåt, men är väldigt osäker längre än 2 - 3 dagar framåt i tiden. Man får dock en indikation åt vilket håll det lutar och hur stabil prognosen är om man kollar nån gång (eller tio) per dag.En nackdel med många väderappar är att dom sällan visar historiska värden. Ofta är man ju intresserad av hur väl prognosen stämde med verkligheten. Yr visar endast historiska värden för några utvalda platser i Norge, men min erfarenhet är att prognoserna stämmer bra för det mesta.


Det här är egentligen den enda väderapp man verkligen behöver som hängflygare. Övriga appar är mer för eget nöjes skull eller för att hitta ursäkter för att inte flyga (t.ex. en medioker termikprognos). Att vinden kommer från rätt håll i rätt styrka samt att det är soligt eller växlande molnighet är ju allt man behöver veta.Termikprognosen (RASP)

Förmodligen den mest använda termikprognosen i Sverige är segelflygarnas RASP-prognos Soaring Weather Europe. Den visar dagens och morgondagens termikprognos. Här kan man snabbt bilda sig en uppfattning om molnbas, molnighet, vindrikting, och stighastighet. Det går även att se radiosonddiagram (sounding) från b.la. Heby och Ålleberg.

Bilden ovan är ett exempel på underlag man lämnar in till chefen i sin ledighetsansökan. Denna dag var vi faktiskt några som tog ledigt och flög på Salanda i fina förhållanden.


En förklaring på alla färger och krumilurer finns här. Mitt tips för dig som är ny är att läsa igenom förklaringen noga. Allt man behöver veta står där.


Det finns även en mobilapp man kan köpa som visar några dagar längre fram, men den är inte så bra tycker jag personligen. På grund av att mobilappen är så dålig och att man på webben bara ser en dag fram i tiden, så använder jag inte denna termikprognos så mycket.


XC Skies

Detta är en mycket välgjord väderapp skräddarsydd för skärmflygare. Den har allt man kan tänkas vara intresserad av som vädernörd, jag menar hängflygare. Den fyller samma funktion som RASP, dvs talar om var och när de bästa förhållandena för termikflygning är, men visar en något längre period och har ett mer polerat användargränssnitt. Dock är den inte gratis.

Diagrammet ovan visar Top of usable lift (vilket jag gillar att kalla molnbas). Grönt är bra.


I RASP-prognosen hade man de mest relevanta parametrarna samlat i ett diagram, så är inte fallet med XC Skies. Här måste man klicka runt tre till fyra olika diagram för att få fram samma information. Så ur det hänseendet är RASP överlägset. XC Skies har dock mängder med kartor och diagram för den som verkligen är intresserad av att djupdyka i väderanalys (eller absolut måste hitta en ursäkt att inte flyga). Det finns också genvägar för den som vill spara tid. Top of usuable lift, Updraft velocity, och Cloud cover är de jag brukar kollar på.


Diagrammet ovan visar Updraft velocity (stighastighet). Gult och oranget är bra.


Ett annat användbart diagram är XC potential (se nedan) vilket är en sammanvägning av olika parametrar som tillsammans indikerar bra flygförhållanden (för skärmflygare). Dock har jag märkt att den lägger den stor vikt på svag vind (hög bärighet) vilket inte är så bra för vinschning med hängglidare då vi behöver mer vind för att få bra höjd. Så oranget eller blått kan ofta vara bättre än rött för flygning i Sala. Detsamma gäller på Ålleberg. För flygbogsering på Skånes-Fagerhult är det däremot bra med rött.


Diagrammet ovan visar XC potential.


En väldigt smidig funktion i XC Skies är PointCast (se nedan). Med denna funktion får man en överblick av olika parametrar för en specifik plats upp till sex dagar framåt i tiden. Det är bra för att ta reda på vilken dag som det är bäst flygväder på en viss plats. För att se detta diagram klickar man på en punkt på kartan och väljer PointCast.

Diagrammet ovan visar en PointCast från Skånes-Fagerhult den 20:e april och fem dagar framåt i tiden. I det här fallet är det den 20:e som har bäst prognos med hög molnbas och hög bärighet. Under diagrammet finns det olika knappar för att växla vilka parametrar som visas. Thermal Strength, Wind, och Bouyancy är det jag brukar kolla mest på. Det går att zooma i digrammet och se utvecklingen timme för timme. Olika platser har sina ideala förhållanden, så det ser lite olika ut beroende på var man flyger.


En annan kul funktion som finns i XC Skies är Route Forecast (se nedan). Med denna funktion kan man lägga en rutt genom att klicka på några punkter på kartan. XC Skies visar sedan ett interaktivt diagram där man ser hur olika parametrar (t.ex. molnbas, vindriktning och styrka) ändras över den valda sträckan. Ett bra stöd när man planerar sina sträckflyg. Åtminstone i teorin. Hittills har jag inte flugit så långt eller så länge att jag kunnat utvärdera denna funktion på riktigt.

Bilden ovan visar en Route Forecast för "Tommys Triangel" i Skånes-Fagerhult den 20:e april. Dock inte med korrekt start och sluttid, så aningen missvisande. Man får dock en indikation på hur bra dagen var och när den tog slut. Notera också det vackra radiosonddiagrammet i övre högra hörnet (skew-t). Är du ovan att läsa dessa diagram så räcker det med att komma ihåg att dom ska se ut sådär. En mer utförlig förklaring hittar du här.


Jag har använt XC Skies i två år och tycker det är ett bra verktyg för ta reda på vart man ska åka. Prognoserna är inte sämre än något annat verktyg. I Sverige har man några olika modeller att välja bland. GFS, ICON, och ICON EU. GFS och ICON är globala lågupplösta modeller medan ICON EU bara täcker Europa, men har högre upplösning och förmodligen funkar bättre i kuperad terräng och nära kusten. I praktiken tycker jag GFS är helt okej för de ställen jag flyger på och tittar sällan på någon av de andra modellerna i XC Skies.


Följande filmsnutt visar verktyget in action.

Fredagen 4:e såg ut att ha bäst flygväder, men i slutändan blev det torsdagen som vi flög på eftersom det var den dagen då flest kunde komma loss från jobbet. Videon visar också fördelen med radiosonddiagrammet i övre högra hörnet för att snabbt få uppfattning av dagen. Söndag blå termik molnbas 1600 m svaga vindar, Måndag tjockt molntäcke på höjd, låg "molnbas" och starka vindar. Tisdag starka NO vindar hög molnbas risk för höga moln. Onsdag svaga vindar från SV risk för överutveckling. Torsdag och fredag svaga sydliga vindar hög molnbas och bra termik.


SkySight.io

Skysight är en relativt ny spelare som kör sin egen "extremt" högupplösta prognosmodell. Precis som XC Skies har den allt man kan tänkas vara intresserad av. Dock har man skalat bort många av de kryptiska vädertermerna och satsat på att göra verktyget enklare och mer strömlinjeformat.


Point Forecast (se nedan) är snarlik funktionen PointCast i XC Skies. Diagrammet visar det viktigaste parametrarna på ett mer överskådligt sätt, men är begränsat till att visa tre dagar framåt i tiden (från godtyckligt valt datum). Det ger en snabb översikt av hur vädret utvecklas på en given plats. Detta är det första diagram jag kollar på efter yr.

Ovan ser vi en av årets kanske bästa dagar på Salanda. Tidig cumulus molnbildning med molnbas omkring 2000 m, inga höga moln. Ganska starka blåsor och lagom stark vind från nord ost som inte ökar mycket på höjd.


Nästa diagram är Star Rating som är motsvarigheten till XC potential i XC Skies. Det ger en snabb och tydlig överblick över var SkySight tror att det blir bra flygförhållanden.

SkySight har också väldigt bra interaktiva radiosonddiagram, men Point Windgram (se nedan) är ett ännu bättre diagram som visar det man egentligen är intresserad av på ett mer överskådligt sätt. Istället för att visa atmosfärens tvärsnitt för en given tidpunkt visar detta diagram ett tvärsnitt av dagen.

Diagrammet ovan visar lapse rate (hur snabbt temperaturen ändras med höjd) på olika höjder under dagen. Negativa värden (lila) indikarerar instabil luft medan positiva värden stabil luft. Diagrammet visar ett stabilt skikt (inversion) på morgonen som sakta stiger och sedan försvinner vid kl. 11. Därefter är det instabilt från marken upp till inversionen vid molnbas på omkring 2000 m resten av dagen.


Det finns även stöd för att planera rutter precis som i XC Skies (se nedan). SkySight har dock taget det ytterligare en nivå och kan föreslå optimala rutter, t.ex. straight-out, out-and-return, FAI-triangel. Funktionen är kul, men inte särskilt bra än så länge. Däremot har SkySight väldigt bra luftrumskartor, vilket XC Skies saknar. En annan unik funktion är möjligheten att ladda upp waypoint och igc filer. Användbart för att analysera flyg i efterhand.

SkySight är väldigt bra och har många bra funktioner. Prognoserna är inte sämre än något annat verktyg. Den höga upplösningen i prognosmodellerna gör det möjligt att visa fenomen som konvergens, sjöbris och våg (se nedan).

Vågdiagrammet kan vara värt att kika på om man är i Åre och flyger. Diagrammet ovan visar mild vågbildning i Åre efter en frontpassage. Vad jag kommer ihåg från den dagen så var utmaningen inte att ta sig upp utan att komma ner. Landningen på Draklanda var en mardröm med stökig och oberäknelig vind.


Diagrammet ovan visar sjöbriskonvergens längs kusten. Sjöbrisen kan vara ett problem när man flyger på Skånes-Fagerhult, men fenomenet är välkänt av de som flyger där och man behöver knappast ett verktyg för att studera det.


Följande filmsnutt visar SkySight in action. Point Forecast, Point Windgram, Star Rating, Thermal Strength, samt Overdevelopment är de diagram jag brukar kolla på.


Självklart tog vi ledigt från jobbet den dagen och flög på Salanda!SeeYou Cloud

SeeYou Cloud är en webapplikation för att logga, analysera och planera flyg. Den funkar både på webben och i mobilen. Loggfunktionen erbjuder inget exceptionellt utan funkar som de flesta andra. Man kan ladda upp en igc fil eller mata in flyget manuellt. Det går att välja vilka som är dina flyg och ska synas i loggboken och övriga flyg (d.v.s. andra personers trackloggar som du bara vill smygtitta lite på).

Analysverktyget (nedan) är även det helt okej. Man kan jämföra flera flyg samtidigt t.ex. från en tävling och se vem som flög snabbast, hur mycket tid som tillbringades i blåsor, bästa glid osv.

Där verktyget verkligen skiner är när det kommer till planering av flyg. SeeYou Cloud är det överlägset bästa planeringsverktyget jag använt hittills. Luftrummen finns med från början och man kan givetvis ladda upp waypoints och rutter i olika format och organisera dem som man vill i kataloger. Det är också väldigt lätt att skapa egna waypoints och rutter i verktyget och exportera dem i olika format.

Det går även att integrera med vädertjänster som SkySight och TopMeteo (se nedan). Om man har ett antal rutter sparade i SeeYou Cloud så beräknar den vilka av dem som är gångbara för en vald dag. I bilden ovan indikeras detta med ett paraply bredvid respektive rutt. Nu är det mitten av december, så ingen av dem är ju riktigt gångbar. Hade de varit gångbara så skulle de visas med en sol istället för paraply som i exemplet nedan från någonstans i Sydafrika.

I praktiken funkar detta dock inte jättebra, åtminstone inte för hängflyg på platten i Sverige. T.ex. så kan den tycka att det är möjligt att flyga en given sträcka, men halverar man den så blir den plötsligt omöjlig. Men jag hoppas att funktionen utvecklas och blir mer användbar på sikt.


FlySkyHy

När man väl bestämt sig för vilken dag man ska flyga på och planerat sin drömrutt är det dags att använda nästa app för att maximera chanserna att lyckas. I år bytte jag från min enkla men pålitliga Bräuniger IQ One+ variometer till FlySkyHy och XC Tracer. Något som har haft mycket positiv effekt på min flygning i år.


FlySkyHy är en iPhone app som fungerar som ett flyginstrument med stöd för att visa luftrumskartor, waypoints, och rutter. Tillsammans med en blåtandsvariometer som BluFlyVario eller XC Tracer är det en oslagbar kombination.

Bilden ovan visar kartvyn med klubbens PPC punkter utlagda. De blåa cirklarna är gränserna för distansligan (8 km out-and-return och 15 km straight-out) och det röda och gröna linjerna är luftrumsgränserna söder om vinschfältet. Hur smidigt som helst!


Utöver de fina kartorna har FlySkyHy också en utmärkt termikcentreringsfunktion (se nedan) som gör det nästan löjligt enkelt att hitta och centrera blåsorna. I alla fall om man jämför med mitt tidigare instrument Bräuniger IQ One+.


Bilden ovan visar termikcentreringsfunktionen i FlySkyHy. Dom färgade bollarna är "termikbubblor". FlySkyHy håller reda på var det stiger och räknar ut hur termiken driver med vinden som även den räknas ut automatiskt. Det svarta cirklarna visar var termikkärnan är någonstans. Det här funkar mycket bra i praktiken.


Följande filmsnutt visar FlySkyHy och XCTrack in action.


Sammanfattning

De här apparna är de jag använder för att planera mina flygdagar, men som sagt, det enda man egentligen behöver är Yr (eller liknande väderapp) för att se vindriktning och styrka. Termikprognosen (RASP) bör man känna till och lära sig tyda.


De andra väderapparna är förmodligen överkurs, men kan vara kul att titta på om man är intresserad av väder. Både XC Skies och SkySight är bra, men skulle jag välja en av dom så är det SkySight. Dessvärre täcker den inte hela Sverige utan gränsen går strax norr om Åre. XC Skies täcker hela världen. I slutändan är det ändå bara prognoser. Även en dag med kass prognos kan vara riktigt bra, så man ska inte bara förlita sig på vad de här apparna säger.


SeeYou Cloud är ett bra verktyg för att planera rutter och analysera flyg. Detta är nog mest intressant för piloter som tävlar mycket och behöver ett verktyg för att planera och organisera sina rutter. Många av logg- och analysfunktionerna hittar man även i flightlog.org och paralogg.se. Fördelen med dem är att många svenska skärmflygpiloter publicerar sina flyg där och att de är gratis.


FlySkyHy i kombination med en blåtandsvario är ett suveränt flyginstrument för termikflygning och tävling. Har du inte investerat i ett instrument redan, tycker jag du ska överväga detta alternativ istället. Det är dags att fimpa alla stenåldersinstrument med trasiga drivrutiner och kliva på mobiltåget!187 views0 comments
 • Writer's pictureJoel Ponce De Leon

Updated: Mar 2, 2021

Söndagen bjöd på trevligt skolväder i Uttran. Ingemar var på plats med skolvingen och körde backglidningskurs med Voji som fick prova på att starta både från låga och höga starten. Nu är säsongen snart igång och det känns bra att få mjuka upp med lite backglidning.

Ingemar instruerar Voji på höga starten i Uttran.


Ingemar startar från höga starten i Uttran.

Voji startar från låga starten i Uttran
35 views0 comments
1
2
Nyheter: Blog2
bottom of page