top of page
Search
 • Writer's pictureJoel Ponce De Leon

Kristiflygare 2023

Updated: May 17, 2023

Här kommer lite information som är bra att känna till för dig som deltar på årets stora flygläger i Sala!

Under kristihimmelfärdshelgen 18:e - 21:a Maj 2023 anordnar Stockholms Hängflygklubbs tradionsenligt flygläger på Salanda flygfält. Detta läger är till för alla hängflygare oavsett nivå.


Då lägret är tidigt på säsongen är det många som är lite ringrostiga både när det kommer till själva flygningen och rutinerna på fältet. Det är viktigt att alla är medvetna om rutinerna och hjälper till där det behövs, t.ex. som startledare, linutdragare, eller vinschförare.


Registrering


Vi använder Whatsapp som huvudsaklig informationskanal under lägret för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå ut med viktig information till alla deltagare.


Installera appen i telefonen och gå med i gruppen Kristiflygare 2023.

Skicka ett meddelande i gruppen när du kommer och lämnar!


Betalning


Lägeravgiften är 300 kr oavsett hur många dagar man deltar. Betalning av lägeravgift sker vid ankomst. Frukost och middag kan beställas senast kl. 18.00 dagen innan. Priset för frukost är 60 kr och middag 120 kr. Avgiften för ett vinschdrag är 50 kr.


Lägeravgift: 300 kr

Frukost: 60 kr

Middag: 120 kr

Bogsering: 50 kr / drag

Swish: 123 423 57 92


Fältguide

 • Flygradio krav för all aktivitet på Salanda!

 • Startledare ansvarar för flygradio. Frekvens 123.35 Mhz.

 • Varje start meddelas på flygradio (och även när linan är på marken).

 • Fältet skall alltid vara fritt från hinder (t.ex. fordon, vingar, människor, hundar, linor)

 • Vingar ställs upp utanför banmarkering.

 • Endast pilot ikrokad redo för start står innanför banmarkering efter linan dragits fram.

 • Linan dras ut längs kanten på fältet. Var uppmärksam på banmarkeringen!

 • Vinschförare ansvarar för att notera vinschdrag i bogserjournalen.

 • Nybörjare flyger i lugna förhållanden morgon och kväll.

 • Elever flyger platsbundet!

Luftrum

 • Luftrummet väster och norr om Sala är fritt.

 • Ca 5 km söderut börjar Västerås TMA.


Sala Poängplockarcup (PPC)

För att delta:

 1. Skapa konto på flightlog.org

 2. Anmäl dig genom att skicka mail till Staffan Rolfsson med ditt flightlog userid.

 3. Använd mobilapp med GPS tracklog (flyskyhy eller volandoo)

 4. Registrera dina flyg i flightlog och bifoga tracklog.

Livetracking med Volandoo


Vi kommer använda Volandoo för att tracka piloter som flyger under Kristiflygare.

Installera Volandoo appen på din telefon.


Registrera dig på gruppen Kristiflygare 2023

Klicka på länken nedan för att se vilka som flyger


Väder


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page