top of page
Search
  • Writer's pictureJoel Ponce De Leon

ÅRE

Updated: Jan 10, 2022

Detta klassiska svenska flygställe behöver knappast någon introduktion. Det har flugits drake här sedan mitten av sjuttiotalet och flertalet SM har anordnats här genom åren. Idag är det dock skärmflyget som dominerar luften över Åreskutan även om en och annan hängflygare också syns till emellanåt.

Ernst beredd att starta från Tusenmetern i Åre. Ett nedflyg från Tusenmeterstarten till Draklanda tar mellan 5 - 10 min. En sträcka på ca 3,5 km med en höjdskillnad på 905 m.


Det som utmärker Åre från andra svenska flygställen är först och främst fallhöjden. Lägsta fallhöjd är 500 m från Mörvikshummeln och högsta omkring 900 m från tusenmeterstarten bredvid kabinbanans bergstation. Tillgängligheten till bra startplatser i nästan alla riktningar är också det något som är utmärkande för Åre. Lägger man där till möjligheten att flyga både hang och termik samt en välskött landningsplats med gångavstånd till Åre centrum är det inte svårt att förstå varför det flygs mer i Åre än någon annanstans i Sverige.


Överblick


Det går att flyga i Åre större delen av året, men från mitten av Juni till slutet av Augusti är det mest aktivitet och störst chans till att flyga termik. Om prognosen visar några dagar med svag till måttlig sydlig vind och behaglig temperatur är det bara att ta ledigt från jobbet och åka. Observera att det är prognosen för Åreskutan och inte Åre du ska kolla!


Diagrammet nedan visar antal starter på tusenmetern, tväråvalvet och mörvikshummel under en 10-års period. Som väntant flygs är det mest aktivitet kring påsk och sommarsemestern i slutet av juli.

Statistiken är sammanställd från flightlog.org.


Ett tips är också att höra efter med Skysport först. De flyger i princip alla dagar det är flygbart och har koll på väder och aktiviteter i Åre.


Sommartid är alla startplatser tillgängliga för hängflygare. Mörvikshummelns tre startplatser nås via transport med klubbussen från Draklanda. Det är inte tillåtet att köra upp med egen bil. Tusenmeterstarten och Tväråvalvet nås via kabinbanan med vingarna transporterade på taket. Vintertid är det endast tusenmeterstarten och Tväråvalvet som är tillgängliga då bilvägen upp till Mörvikshummeln är stötäckt. Draklanda är den officiella landningsplatsen i Åre och ligger nära vm8:an i utkanten av byn. Här är finns också skärmflygskolan Skysport och lägenhetshotellet Lake Lodge Åre.

Detaljerad information om start- och landningsplatser finns på Åre Skärm och Drakflygklubbs hemsida, flygare.nu.


Tusenmeterstarten (SV-SO)


Denna start måste väl ändå anses vara huvudattraktionen i Åre. Starten ligger strax intill kabinbanans bergstation 1290 m.ö.h. och har en fallhöjd på 905 m till Draklanda. Hit tar man sig givetvis med kabinbanan och en kortare promenad. Hängflygarna riggar sina vingar bakom skärmflygstarten och startar sedan på rampen. Skärmflygarna startar på den stora ytan öster om rampen.

Är det bra väder fylls starten snabbt med skärmflygare och nyfikna åskådare, så det gäller att ha lite uppsikt när man ska fram med vingen till rampen. Stå inte kvar vid rampen om du vill avvakta och låta en skärmflygare starta före, det finns en risk att du blir påflugen. Tänk också på att det är många nybörjare som flyger i Åre, så omdöme och förmåga går kanske inte alltid hand i hand.

Jämfört med Ålleberg är vinden på skutan väldigt jämn och det går bra att starta i ganska stark vind. Exempelvis startade Ola och Elias i omkring 9-10 m/s tidigare i somras och flög sedan både hang och termik med byar upp mot 20 m/s. Man bör nog undvika att starta i allt för svag vind, det är en del stora stenar nedanför rampen som kan ställa till det.

Bäst chans att fånga termik har man om man direkt svänger vänster och följer berget ut mot lillskutan. Det lyfter också bra ovanför Mörvikshummeln. Var dock uppmärksam på kabinbanans vajrar till höger om starten och masten nere vid hummeln.


Sista turen ner med kabinbanan går kl. 16.30. Så tänk på att packa ihop i god tid om det inte är flygbart och du behöver transportera ned vingen med kabinbanan. Det går såklart också att lämna vingen och vandra ned.


Kan dock tillägga att mitt bästa flyg någonsin i Åre var från en start kl. 17.30 efter ha väntat hela dagen på lämpliga startförhållanden. Promenaden ner tar bara en timme, så om man inte har bråttom ned med grejorna kan det vara värt att chansa.


Tväråvalvet (NV)


Hängflygarnas ramp revs tidigare i år så nu används bara skärmflygstarten, men den funkar bra för hängflygare också. Starten nås via kabinbanan och ligger ca 200 m norr om bergstationen. Sommartid är det turbulent och mycket sjunk på Draklanda när det blåser nordligt, så denna start används framförallt på vintern då det går att landa på isen.


Rappet (SV-V)


Rappet ligger en ganska bra bit i från kabinbanan så det är framförallt skärmflygarna som använder denna start.


Mörvikshummeln (NO-S-V)


Från Mörvikshummelns tre startplatser kan man starta i många olika väderstreck. I princip är det endast då det är rak nordlig vind som inte går att starta. Fallhöjden till Draklanda är ca 500 m. Startplatserna nås via transport från Draklanda med klubbussen och är därför endast tillgänglig sommartid för oss hängflygare.

Ola lastar av vingar från klubbussen på Mörvikshummeln Ost.

Startplatsen ligger precis bredvid parkeringen där klubbussen stannar. På den här sidan ligger Hummelliften som delar startplatsen i två delar. Det går bra att starta på båda sidor om liften, men var uppmärksam på vajrarna om du startar till vänster om den eftersom du måste korsa vajrarna på vägen till Draklanda.

Ola startar från Mörvikshummeln Syd.

Backen här är ganska kort och har en liten läpp vid krönet som kan ställa till det vid svag vind.

Ola startar från Mörvikshummeln Väst.

Startplatsen ligger ca 300 m västerut från parkeringen där klubbussen stannar. Det sägs att det uppstår en lurig backrotor vid NV.


Draklanda


Landningen ligger mellan järnvägen och sjön med hinder i båda ändarna. Det är dock mycket bättre nu än det var på 90-talet. Fältet är nästan 200 m långt och mellan 40 till 60 m brett med en svag (obetydlig) sluttning utför mot sjön.


En väl planerad och utförd inflygning är ett måste här. Av den anledningen ställs det också krav på pilotlicens för att flyga i Åre på sommaren. Vintertid är det dock tillåtet även för elever att flyga så länge isen är tjock nog för att landa på.


Tänk på att det kan vara mycket aktivitet både i luften och på marken. Var uppmärksam på skärmar i landningsvarvet det är lätt att missbedöma hur lång tid de behöver för att slutföra sin landning och det kan bli trångt om man kommer in på final samtidigt.

Inflygning från öst på Draklanda.

Skärmflygelever tränar markhantering på Draklanda.


Kabinbanan


Kabinbanan har transporterat drakar på taket ända sedan den byggdes 1976. Ställningen som vingarna fästs på sattes dit i smyg av en av Schweizarna som var med och byggde kabinbanan (Peter Nietlisbach?). Som tur var godkändes den då den inte ansågs påverka kabinens konstruktion negativt.


Det kostar inte något extra att transportera vingarna med kabinbanan. Det enda som behövs är att man löser en biljett som kostar 150 kr. Vingarna tas in bakvägen och man ansvarar själv för att fästa dem på ställningen.

Ernst och Elias lastar vingar på kabinbanan.


Framtiden för kabinbanan är just nu väldigt osäker. Tanken är att den ska rivas för att ge plats åt fler bostäder. För hängflyget betyder det att kabinbanan inte längre kan användas för att transportera vingarna till Tusenmeterstarten och Tväråvalvet, vilket får till följd att dessa starter i praktiken blir otillgängliga för oss hängflygare. Sommartid kommer det fortfarande vara möjligt att transportera vingarna till Mörvikshummeln med klubbussen. Vintertid finns det i nuläget inga alternativ alls.


Klubbussen


Transport till Mörvikshummeln sker med klubbussen från Draklanda. Det är inte tillåtet att köra upp med egen bil. Klubbussen har takräcke, men inte några stegar. För att åka med klubbussen krävs att man är medlem i Åre Skärm- och Drakflygklubb. Ett fullt medlemskap i klubben kostar 500 kr och stödmedlemskap 250 kr. Det går bra med vilket som. Medlem blir man på SSFF webshop. Klubben tar inte ut någon avgift för transport med bussen, däremot swischas 20 kr till chauffören.


Boende


Fint boende på Lake Lodge vid Draklanda så länge man är några stycken som kan dela på kostnaden. Att hyra en lägenhet under sommaren kostar från ca 6,000 kr för en vecka. Det är inte tillåtet att tälta på Draklanda, men det finns en camping några kilometer utanför Åre by.


Sammanfattning


Åre är ett av Sveriges absolut främsta flygställen och i flera avseenden unikt i Sverige. Flygbart både sommar och vinter med smidiga transporter till många startplatser. Det går att starta i många riktningar och vindstyrkor. Landningen på Draklanda kan vara utmanande i vissa förhållanden, men är oftast inte något större problem om man är uppmärksam och planerar sin inflygning.


Det jag gillar mest med Åre är

  • Mycket aktivitet året om tack vare Skysport.

  • Smidig transport till startplatserna med klubbuss och kabinbana.

  • Går att starta i de flesta väderstreck.

  • Möjlighet att flyga både hang, termik och sträcka.

  • Fint boende på Lake Lodge precis intill Draklanda och Åresjön.

  • Kul med nyfiken publik på startplatserna.

  • Det finns mycket annat man kan göra om det inte är flygbart.

113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page